fbpx
Slider

ฉนวนใยแก้ว Fiberglass Insulation คืออะไร

ข้อดีของเตาหลอมไฟฟ้า
พฤศจิกายน 30, 2021
ไทย เอส. เอส. อิฐทนไฟ
10 ขั่นตอน การทดสอบคุณภาพฉนวนใยแก้ว ตามมาตรฐาน ASTM
ธันวาคม 24, 2021
ฉนวนใยแก้ว วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

ฉนวนใยแก้ว Fiberglass Insulation

ฉนวนใยแก้ว Fiberglass Insulation คือ ไฟเบอร์กลาส ที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็น ฉนวนกันความร้อน และดูดซับเสียง ทำจากเส้นใยแก้ว ที่บางมาก ซึ่งมีน้ำหนักเบา ประหยัดค่าใช้จ่าย และเหมาะ สำหรับ การใช้งาน ทั้งที่อยู่อาศัย และเชิงพาณิชย์

ฉนวน ที่ดีที่สุด คือ สูญญากาศ รองลงมาคือ อากาศที่อยู่นิ่ง เทคนิคสำคัญ ที่ทำให้อากาศอยู่นิ่งมีอยู่หลายวิธีและ ฉนวนใยแก้ว ก็เป็น
วิธีหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะ เป็นโพรงอากาศ สามารถ กันความร้อน และกันเสียง ได้ดี
กระบวน การผลิต ฉนวนใยแก้ว จะนำวัสดุดิบ จากแหล่งธรรมชาติ ภายในประเทศ มาผสม ในอัตราส่วน ที่ถูกควบคุม โดยระบบอัตโนมัติ
จากนั้น จะลำเรียงเข้าไปใน เตาหลอม ที่อุณหภูมิประมาณ 1,300 องศาเซลเซียส แก้วที่ หลอมละลาย จะถูกปั่น เป็นเส้นใย ขนาด
เล็ก ที่ละเอียดอ่อน มีเส้นผ่าศูนย์กลาง โดยเฉลี่ย ประมาณ 7 ไมโครอน (1 ไมโครอน = 1/ล้านเมตร) ระหว่าง นี้จะพ่น น้ำยา Binder
เข้าไปประสาน เนื้อใยแก้ว และลำเลียง สู่ขบวนการอบ ขึ้นรูปเป็น ชนิดม้วน และแผ่น ตามที่ ลูกค้าต้องการ
“ในกระบวน การผลิตฉนวนใยแก้ว เราให้ ความสำคัญ กับการเลือกใช้ วัตถุดิบ โดยนำวัตถุดิบ จากแหล่ง ธรรมชาติ มาผลิต ให้เป็นส่วนผสม เดียวกัน
เพื่อให้ ได้เส้นใยแก้ว ที่มีคุณภาพสูง โดยใช้เศษแก้ว ประมาณ 30 %”
“บางแห่ง นำเศษแก้ว มาใช้ถึง 80% เพื่อช่วย ลดต้นทุน เศษแก้วเ หล่านั้น มักมาจาก แหล่งที่ต่างๆ กันจึงมี องค์ประกอบ ไม่เหมือน
กัน เมื่อนำมา หลอมละลาย คุณภาพของ เส้นใยแก้ว จะลดลง ไปด้วย”

ฉนวนใยแก้ว วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ

การจำแนกผลิตภัณฑ์ ฉนวนใยแก้ว : ตามความต้องการ ใช้งานเป็นสำคัญ

MicroRoot  เป็นฉนวนใยแก้ว ที่ออกแบบ สำหรับงานหลังคา  และผนัง ของอาคาร สำนักงานโรงงาน และที่พักอาศัย ทั้งเก่าและใหม่ ใช้ได้กับ หลังคาเหล็กรีด หลังคา กระเบื้อง และหลังคาคอนกรีต

MicroCeiling  เป็นฉนวนใยแก้ว แผ่นฝ้า สำเร็จรูป ใช้สำหรับงาน ฝ้าเพดาน  มีคุณสมบัติ ป้องกันความร้อน และดูดซับเสียง ได้เป็นอย่างดี  แข็งแรง ทนทานและทำ ความสะอาดง่าย

MicroFiber  เบอร์ 5 เป็น ฉนวนใยแก้วที่ห่อหุ้ม รอบด้าน ด้วยแผ่นสะท้อน ความร้อน และป้องกัน ความชื้น  ใช้วางบนฝ้า เหมาะสำหรับ ใช้กับงานอาคาร และที่พักอาศัย ทั้งเก่า และใหม่

Micro Wall  เป็น ฉนวนใยแก้ว ที่ออกแบบ สำหรับงานผนัง   มีคุณสมบัติ  ในการป้องกัน ความร้อน และดูดซับเสียง ได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับ การใช้งาน  อาคาร  สำนักงาน  โรงงาน  และที่พักอาศัยทั้งเก่าและใหม่

Micro Tone   เป็นฉนวนใยแก้ว ที่ออกแบบ สำหรับงานดูดซับ เสียงภายในอาคาร  และป้องกันเสียง รบกวน จากภายนอก   เหมาะสำหรับใช้กับอาคาร สำนักงาน  โรงงาน  และที่พักอาศัย ทั้งเก่าและใหม่

 

Micro Duct Wrap เป็น ฉนวนใยแก้ว ที่ออกแบบ สำหรับงาน ระบบปรับอากาศ ใช้สำหรับห่อหุ้มท่อลมเย็น
หรือลมร้อน ของอาคารสำนักงาน โรงงาน และบ้านพักอาศัย เพื่อรักษา อุณหภูมิท่อลม ให้คงที่ และ
สม่ำเสมอ

Micro Duct Liner เป็นฉนวนใยแก้ว ที่ออกแบบ สำหรับงาน ระบบปรับอากาศ ใช้สำหรับบุภายในท่อลมเย็น
หรือลมร้อน เพื่อรักษาอุณหภูมิท่อลมให้คงที่และสม่ำเสมอ พร้อมกับช่วยดูดซับเสียงที่เกิดจากอุปกรณ์
ต่างๆ และเสียงจากการไหลผ่านของลมภายในท่อ

MicroCover เป็นฉนวนใยแก้วที่ออกแบบสำหรับห่อหุ้มงานท่อส่งน้ำร้อน น้ำเย็นและท่อไอน้ำรวมทั้งท่อส่ง
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกของอาคาร โรงงาน โรงพยาบาล และที่พักอาศัย เพื่อควบคุมอุณหภูมิ
ตามที่ต้องการ

MicroFoil แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์สะท้อนรังสีความร้อน และป้องกันความชื้น ใช้สำหรับงานหลังคา และ
ผนังของอาคาร โรงงาน และท ี่พักอาศัยทั้งเก่าและใหม่ความรูู้

แร่ใยแก้วคืออะไร ?

 

“ นอกจากนี้ยังมีฉนวนใยแก้วที่ใช้กับงานรถยนต์ เช่น ตัวฉนวนฝากระโปรงรถยนต์โดยการนำฉนวนใยแก้วมาปั้มขึ้นรูป ซึ่งจะเป็นการช่วยป้องกันเสียงส่งผ่าน
เข้าไปในตัวรถ และยังป้องกันความร้อนตัวสีที่ตัวผิว ตัวรถ อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ล้วนมีคุณสมบัติในการป้องกันความร้อนสูง กักเก็บความเย็นได้ดี
จึงช่วยประหยัดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้มาก และลดการสึกหรอยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศเป็นสำคัญ จึงถือว่า เป็นฉนวนเพื่อการประหยัดพลังงาน ”

ฉนวนใยแก้ว ที่จัดจำหน่าย

ฉนวนใยแก้ว วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ         Fiberglass Pipe Insulation

ฉนวนใยแก้ว วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ       Fiberglass Blanket & Batt Type Insulation

ฉนวนใยแก้ว วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ        MicroFiber (with Foil)

ฉนวนใยแก้ว วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ       MicroRock

ฉนวนใยแก้ว วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ       Micro Tape

ฉนวนใยแก้ว วัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน เซรามิคส์ไฟเบอร์ ปูนทนไฟ เตาหลอม เตาอบ      Micro Duct Wrap – FR

Micro Duct Wrap – FL      Micro Duct Wrap – FL

 Micro Duct Liner     Micro Duct Liner

Micro Roof    Micro Roof

 

สนใจ สอบถาม ข้อมูล เพิ่มเติม เกี่ยวกับ สินค้าได้ที่ ฝ่ายขาย โทร 0-2394-3820-2 ข้อมูลในหน้า “ติดต่อเรา / Contact Us” หรือ

เข้าไปที่เมนูสินค้า และเลือก รายการสินค้าที่ต้องการใส่ตะกร้า เพื่อส่ง มาสอบถาม ราคา

Website    : http://www.tssrefractory.com

Facebook  : https://www.facebook.com/tssrefractory/

Line            : https://line.me/R/ti/p/%40tssrefractory

Lazada :  https://www.lazada.co.th/shop/thaiss-refractory/?spm=a2o4m.pdp_revamp.seller.1.23ae401aHhCKBD&itemId=2392581406&channelSource=pdp

Shopee :  https://shopee.co.th/tssrefractory

Top