2017-05-06_172346
2017-05-06_172346
previous arrow
next arrow
ประเภทของเตาอุตสาหกรรม เตาหลอม
มีนาคม 23, 2023
อิฐทนไฟไฟร์เคลย์
อิฐทนไฟไฟร์เคลย์
กรกฎาคม 31, 2023
ลักษณะของวัสดุทนไฟ  Refractory Appearance

ลักษณะของวัสดุทนไฟ  Refractory Appearance

ลักษณะของวัสดุทนไฟ

ลักษณะของวัสดุทนไฟ (Refractory Appearance) ที่ออกแบบมา จะมีหลายประเภท ทั้งรูปแแบบที่เป็นชนิดก้อนแข็งมีรูปร่างที่เป็นทรงต่างๆอย่างอิฐทนไฟ หรือ เป็นแบบผงบรรจุอยู่ในกระสอบและแบบผสมเสร็จอยู่ในถังเป็นของเหลว อย่างปูนทนไฟมอร์ตาร์ และ เป็นแบบผงอยู่ในกระสอบอย่างคอนกรีตทนไฟ ที่จะแข็งตัวก็ต่อเมื่อ วัสดุทนไฟเหล่านี้โดนความร้อนในอุณหภูมิที่สูงได้มากๆ และรูปทรงจะคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง จึงเหมาะสมกับการนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ก่อผนังเตา พื้นเตา และ ใช้ในการซ่อมแซมได้อีกด้วย บทความนี้จะมาให้ข้อมูลกับทุกคนในเรื่องวัสดุทนไฟแต่ละประเภทมีรูปร่างแตกต่างกันอย่างไร มาศึกษาข้อมูลไปพร้อมๆกัน

 

 

วัสดุทนไฟมี 2 ลักษณะคือ

ลักษณะของวัสดุทนไฟ มีทั้งหมด 2 ลักษณะ

ลักษณะของวัสดุทนไฟ ที่มีรูปร่างแน่นอน (Shaped Refractory)

  • อิฐทนไฟ (Refractory Brick)

ลักษณะของวัสดุทนไฟ ที่มีรูปร่างไม่แน่นอน (Unshaped Refractory หรือ Monolithic)

  • คอนกรีตทนไฟ (Refractory Concrete)
  • ปูนทนไฟ (Refractory Mortar)
  • ผงตำ (Ramming Mixed)
  • ผงยิง (Gunning Mixed)
  • ผงฉาบ (Patching Mixed)

 

ประเภทของวัสดุทนไฟ มีหลากหลายรูปแบบ

ซี่งแต่ละเภทจะมีลักษณะและการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

 

ลักษณะของวัสดุทนไฟ อิฐทนไฟ (Refractory Brick)

มีรูปร่างแน่นอน (Shaped Refractory)

ลักษณะของวัสดุทนไฟอิฐทนไฟ

มีลักษณะเป็นก้อน รูปร่าง อิฐทนไฟ ขนาดมาตรฐาน(Refractory Bricks Standard Shape) การใช้งานส่วนมากจะนำไปใช้งานก่อ เช่น  ในการก่อสร้างเตาเผา เป็นต้น อิฐทนไฟเป็นวัสดุทนไฟประเภทที่สามารถรักษาขนาดสัณฐานเดิม เมื่อผ่านการใช้ และมีคุณสมบัติต่างๆ ดีกว่าวัสดุทนไฟ ประเภทอื่น ๆ ดังนั้นงานส่วนมาก มักจะใช้อิฐทนไฟ เป็นส่วนใหญ่ แล้ว อิฐทนไฟ ใช้งานกับอะไร? ทนอุณหภูมิเท่าไร (Refractory Brick) อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

ลักษณะของวัสดุทนไฟ คอนกรีตทนไฟ (Castable)

มีรูปร่างไม่แน่นอน (Unshaped Refractory หรือ Monolithic)

ลักษณะของวัสดุทนไฟคอนกรีตทนไฟ

เป็นส่วนผสม ของเม็ด วัสดุทนไฟ ชนิดต่าง ๆ กับซิเมนต์ทนไฟซึ่งมีอลูมิน่าสูง  คล้ายคอนกรีต ผสมเสร็จทั่วไป แต่ใช้น้ำ ในการผสมน้อยกว่า มีคุณสมบัติ ทนไฟ หรือทนความร้อนที่ อุณหภูมิสูงได้ดีเช่นเดียวกับอิฐทนไฟ ส่วนผสมประกอบด้วย ซีเมนต์ทนไฟ และเม็ดวัสดุทนไฟหลายขนาดที่มี สัดส่วน พอเหมาะ ซึ่งเมื่อผสมน้ำ ตามอัตราส่วน ที่กำหนดแล้วจะให้ ความแข็งแรง สามารถใช้หล่อ เป็นโครงสร้างเตา ได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ขจัดปัญหา เรื่องระยะเวลา ในการผลิต  ค่าแบบ (กรณีที่เป็นอิฐรูปร่างพิเศษ) และการตัด อิฐทนไฟ ให้เข้ารูป  อีกทั้งยังเหมาะสมสำหรับ การใช้งาน บริเวณที่ไม่สามารถก่ออิฐ ได้เป็นอย่างดี อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ ประเภทของ คอนกรีตทนไฟ

 

ลักษณะของวัสดุทนไฟ ปูนทนไฟ (Mortar)

ลักษณะของวัสดุทนไฟที่มีรูปร่างไม่แน่นอน (Unshaped Refractory หรือ Monolithic)

ลักษณะของวัสดุทนไฟ ปูนทนไฟ

เป็น ประเภทของวัสดุทนไฟ ชนิดพิเศษ เนื้อละเอียด ใช้ในการก่ออิฐทนไฟ ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อม ระหว่างอิฐ และป้องกัน การแทรกซึม ของก๊าซ หรือของเหลวซึมออกจากรอยต่อ ระหว่างอิฐ โดยจะใช้ก่อหนาเพียง 1-2 มม. เท่านั้น ปูนทนไฟโดยทั่วไป แบ่งตามลักษณะผลิตภัณฑ์เป็น 2 ประเภท คือ

  • ปูนทนไฟชนิดที่ต้องให้ความร้อนจึงจะแข็งตัว HM (ชนิดผงแห้ง) 
  • ปูนทนไฟชนิดที่ให้ความแข็งแรง ที่อุณหภูมิห้อง AM (ชนิดผสมเสร็จ)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ ปูนทนไฟ ปูนมอร์ต้าร์ ปูนทนความร้อนสูง ได้ถึง 1650 องศา

 

ผงตำ (Ramming Mixed)

ลักษณะของวัสดุทนไฟที่มีรูปร่างไม่แน่นอน (Unshaped Refractory หรือ Monolithic)

ลักษณะของวัสดุทนไฟ ผงตำ

ผงตำ มีความต้านทานการร้าวล่อนที่อุณหภูมิสูง ๆ และทนทานต่อ slag ที่มีค่าเป็นด่าง เหมาะในการใช้ตำพื้นเตาที่ต้องการความหนาแน่นสูง มีคุณสมบัติทนความร้อนสูง สามารถรักษารูปทรงสัณฐาน ณ อุณหภูมิสูงได้อย่างดี

การใช้งานใช้ตำพื้นเตาบริเวณ Working lining ของเตาหลอม ซึ่งต้องทนต่อการกัดกร่อนจาก น้ำเหล็กและ Slag ได้ดี

 

ผงยิง (Gunning Mixed)

ลักษณะของวัสดุทนไฟที่มีรูปร่างไม่แน่นอน (Unshaped Refractory หรือ Monolithic)

ลักษณะของวัสดุทนไฟ ผงยิง

เป็นส่วนผสมของเม็ดผงทนไฟคุณภาพดี เกาะติดผนังได้ดีทนต่อการขัดสีและมีค่าการนำความร้อนสูง

  • ใช้ในการซ่อมร้อนทั่วไปของเตาหลอมเหล็กชนิดต่าง ๆ เช่นเตาถุงเตาหลอม เบ้ารับน้ำเหล็ก และ torpedo สำหรับขนถ่ายน้ำเหล็ก เป็นต้น
  •  ใช้ในการซ่อมแซมในพื้นที่ที่ยากหรือ ซับซ้อน เช่น เตาเผาขยะอุโมงค์หรือท่อลม หอกลั่นและระบบท่อส่งต่างๆ เป็นต้น

 

ผงฉาบ (Patching Mixed)

ลักษณะของวัสดุทนไฟที่มีรูปร่างไม่แน่นอน (Unshaped Refractory หรือ Monolithic)

ลักษณะของวัสดุทนไฟ ผงฉาบ

ทนต่อการกัดกร่อนของ Slag และน้ำเหล็กได้ดีที่อุณหภูมิสูง

การใช้งานเหมาะที่จะใช้ใน Working lining ใน Tundish

 

คุณลักษณะวัสดุทนไฟเหล่านี้ทำให้สามารถใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานผลิตแก้ว โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ โรงงานกลั่นปิโตรเคมี หรือ เตาเผาอุตสาหกรรม อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

เลือกอ่านบทความอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ “เรื่องลักษณะของวัสดุทนไฟ” 

วันสต็อปเซอร์วิส

ติดต่อไลน์
shopee linklazada link

ทางบริษัทฯ TSSREFRACTORY มีฉนวนกันความร้อนหลากหลายรุปแบบ และวัสดุทนความร้อนทุกชนิด ตามลักษณะอุตสาหกรรม ของคุณลูกค้าสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ ไลน์ @tssrefractory หรือโทร 081 406 2377
Facebook  : https://www.facebook.com/tssrefractory/

Top